Kancelaria Radców Prawnych Murdza & Brońka

Procesy sądowe

Specjalizacja
Prowadzimy na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa procesowego wszystkie czynności związane z procesem sądowym. Reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych, postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych.
Mamy świadomość jak dotkliwą przeszkodą zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych jest przewlekłość postępowań sądowych. Nasze doświadczenie i wypracowane strategie procesowe pozwalają nam na zminimalizowanie czasu oraz zmaksymalizowanie skuteczności prowadzonego postępowania.

Specjalizacje