Kancelaria Radców Prawnych Murdza & Brońka

Doświadczenie

Doświadczenie
Posiadamy bogate doświadczenie przy obsłudze zarówno dużych i nietypowych projektów jak i przy świadczeniu usług w drobnych, codziennych sprawach.
Realizowaliśmy bądź realizujemy usługi prawne m.in. w poniższym zakresie:
 • bieżąca obsługa publicznego nadawcy radiowego
 • świadczenie kompleksowego doradztwa przy organizacji największych targów przemysłu górniczego w kraju
 • bieżąca obsługa jednego z największych europejskich producentów materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • pomoc prawna w zakresie prywatyzacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 • obsługa systemu franchisingu dla ogólnopolskiego sprzedawcy usług telefonii komórkowej
 • bieżąca obsługa prawna motoryzacyjnych zakładów naprawczych, prowadzenie sporów odszkodowawczych z ubezpieczenia OC, auto-casco
 • prowadzenie sporów z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji dla wiodących na rynku polskim przedsiębiorców z branży spożywczej
 • obsługa prawna podmiotów z branży budowlanej, prowadzenie sporów sądowych z inwestorami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami
 • doradztwo dla dużej firmy z branży przewozowej, logistycznej
 • bieżąca obsługa prawna prywatnej sieci stacji benzynowych
 • kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia, funkcjonowania i przekształcania przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, w tym pod kątem podatkowym
 • obsługa procesowa dużych towarzystw ubezpieczeniowych w sporach odszkodowawczych