Kancelaria Radców Prawnych Murdza & Brońka

Służebność przesyłu

Specjalizacja
Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń przysługujących właścicielom nieruchomości od przedsiębiorstwa przesyłowego, które obciąża grunt infrastrukturą przesyłową, poprzez żądanie od przedsiębiorcy:
  • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
  • likwidacji lub przeniesienia infrastruktury przesyłowej poza granice nieruchomości Klienta
  • odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości
  • wykupu nieruchomości lub jej fragmentu w związku z wyłączeniem jej z użyteczności

Specjalizacje