Kancelaria Radców Prawnych Murdza & Brońka

Nieruchomości

Specjalizacja
Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie obrotu nieruchomościami. Doradzamy przy czynnościach związanych z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych.
Dokonujemy kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości, umów sprzedaży, umów związanych z korzystaniem z nieruchomości (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste), a także umów o roboty budowlane. Posiadamy doświadczenie w obsłudze stron procesów budowlanych (również tych realizowanych wg standardów FIDIC) - przedsiębiorstw deweloperskich, generalnych wykonawców, projektantów, inżynierów kontraktu itp.
Uczestniczymy w całym cyklu przygotowawczym do realizacji inwestycji budowlanych. Zapewniamy pomoc przy uzyskaniu niezbędnych zezwoleń oraz decyzji organów administracji państwowej oraz planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Specjalizacje