Kancelaria Radców Prawnych Murdza & Brońka

Prawo konktraktowe

Specjalizacja
Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania projektów umów oraz ich analizy pod kątem unormowań prawnych różnych dziedzin prawa. Posiadane przez nas bogate doświadczenie w przygotowaniu umów z zakresu prawa handlowego, budowlanego, bankowego, pracy czy umów cywilnoprawnych oraz unikanie zapisów mogących wywołać spory interpretacyjne przy ich stosowaniu zabezpiecza i eliminuje wszelkie rodzaje ryzyk prawnych interesów Klienta. Ponadto monitorujemy sposób realizacji kontraktów już zawartych, a także uczestniczymy w mediacjach pomiędzy stronami umów w przypadku sporów związanych z realizacją postanowień. Współpraca Kancelarii z notariuszami pozwala na szybkie i efektywne zabezpieczenie transakcji Klienta.

Specjalizacje