Kancelaria Radców Prawnych Murdza & Brońka

Ochrona wizerunku firmy

Specjalizacja
Wizerunek jako ogół pozytywnych skojarzeń budujących zaufanie do firmy wart jest najwyższej ochrony. Zapewniamy obsługę prawną w zakresie prawa autorskiego, ochrony prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzimy postępowania w sprawach o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, ochronę znaków towarowych, renomy i oznaczeń przedsiębiorstw. Pomagamy w rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych. Zajmujemy się problematyką przenoszenia praw do znaków towarowych, oznaczeń towarów i przedsiębiorców. Sporządzamy umowy licencyjne.

Specjalizacje