Kancelaria Radców Prawnych Murdza & Brońka

Windykacja

Specjalizacja
Specjalizujemy się w dochodzeniu należności pieniężnych podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Zapewniamy pełną obsługę prawną w działaniach windykacyjnych we wszystkich etapach, począwszy od polubownych subtelnych negocjacji po postępowanie egzekucyjne.
Wieloletnia współpraca Kancelarii z komornikami oraz wypracowane metody pozwalają na szybkie i skuteczne egzekucje należności.
Pamiętamy przy tym również o działaniach prewencyjnych. Staramy się w pierwszej kolejności kreować takie zabezpieczenia prawne, aby minimalizować ryzyko Klienta związane z opóźnieniem w płatnościach.

Specjalizacje