Kancelaria Radców Prawnych Murdza & Brońka

Prawo gospodarcze

Specjalizacja
Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw działających we wszelkich formach prawnych i w różnych dziedzinach biznesu, jak również innych uczestników obrotu gospodarczego. W ramach usług gwarantujemy pomoc prawną na każdym etapie prowadzonej działalności w zakresie stałego doradztwa prawnego oraz usługi ad hoc związanej z konkretną sprawą wymagającą interwencji prawnej.
Zapewniamy bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, zawieranych transakcji, relacji z kontrahentami i pracownikami. Wykonujemy audyty prawne, w ramach których analizujemy system procedur stosowanych w przedsiębiorstwie; weryfikujemy całą dokumentację pod kątem skuteczności postanowień, składanych oświadczeń i istniejących zagrożeń.
Podpowiadamy jak bezpiecznie i uczciwie poruszać się w świecie biznesu.

Specjalizacje