Kancelaria Radców Prawnych Murdza & Brońka

Inwestycje budowlane

Specjalizacja
Dokonujemy kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości, umów sprzedaży, umów związanych z korzystaniem z nieruchomości (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste), a także umów o roboty budowlane. Posiadamy doświadczenie w obsłudze stron procesów budowlanych (również tych realizowanych wg standardów FIDIC) - przedsiębiorstw deweloperskich, generalnych wykonawców, podwykonawców, projektantów, inżynierów kontraktu itp. Uczestniczymy w pełnym cyklu przygotowawczym do realizacji inwestycji budowlanych. Zapewniamy pomoc prawną przy uzyskaniu niezbędnych zezwoleń oraz decyzji organów administracji państwowej oraz planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Pomagamy podwykonawcom w uzyskaniu należnego wynagrodzenia.

Specjalizacje